Her vil du finne en oversikt over ledige stillinger hos Toyota Nordfjord og Førde AS. Vårt firma består av tre avdelinger som er lokalisert i Måløy, Stryn og Førde. 

Vi er alltid på jakt etter dyktige og kundeorienterte medarbeidere og vil gjerne komme i kontakt med potensielle kandidater som ønsker en karriere hos oss.

Salssjef Toyota Førde

Har du lyst til å leie ei salsavdeling som forhandlar ei av de sterkaste merkevarene i bransjen?

Ynskjer du å jobbe i ei av fylkets leiande bilbedrifter i ein bransje i rivande utvikling? Du vil verte med på å lansere mange nye spennande Toyota-modellar frå verdas største og beste bilprodusent.

For at du skal trivast hos oss må du like å jobbe med menneske, tenke proaktivt og ha evna til å skape entusiasme. Om du motiverast av å jobbe hardt for å få gode resultat for deg sjølv og bedrifta kjem du til å lykkast hos oss.

Vi søkjer ein handlings- og kundeorientert leiar som vil få overordna resultat- og budsjettansvar for sal av nye og brukte bilar med tilhøyrande aktivitetar, samt oppfølging av selgarteamet. Salssjefstillinga vil ha eigne salsmål og ha ansvar for marknadsføring og marknadsaktiviteter i samarbeid med våre avdelingar i Måløy og Stryn.

Ansvarsområde og arbeidsoppgåver

• Planlegge og leie Toyota Førde sitt sals- og kundearbeid, gjennom coaching av selgarar

• Motivere og vidareutvikle avdelinga sitt salsteam

• Planlegge marknadsaktivitetar, deltaking i kundemøter og forhandlingar

• Aktivt delta i å utvikle salsavdelinga gjennom nye prosessar og sjølv delta i sal av bilar

• Budsjett- og resultatansvar

• Salssjef vil ha eigne salsmål

• Sikre kvalitet og gode kundeopplevingar

• Stillinga inngår i selskapet si leiargruppe

Ønska kvalifikasjonar:

• Stor interesse for bilbransjen

• Resultatorientert, med fokus på kundetilfredsheit

• Gjerne marknads- og økonomisk utdanning

• Gode It-kunnskapar og erfaring med digitale arbeidsflater

• Dokumenterte resultat innan sal

• Erfaring frå bilbransjen

Ønska personlege eigenskapar:

• Du er utadvendt og god til å motivere

• Du er sjølvstendig, initiativrik og likar å involvere deg i ulike prosessar

• Du er strukturert, har høg arbeidskapasitet og høg gjennomføringsevne

• Du er god til å byggje relasjonar

• Du har gode kommunikasjonsevne, både skriftleg og muntleg

Vi tilbyr ein spennande og utfordrande jobb saman med engasjerte og dyktige kollegaer. Du får muligheiter for jobb- og produktrelatert etterutdanning, og saman med oss vil du jobbe i eit offensivt og framtidsretta bilmiljø med flotte produkt.

Vi har gode betingelsar for våre medarbeidarar med forsikringsordningar og sosiale tiltak.

Vi er opptatt av å ha dyktige medarbeiderar som trivast og kan prestere bra saman. Vi har nye flotte lokale i Førde der vi flytta inn i september 2016.

Søk på stillinga:

CV, vitnemål og søknad sendes til dagleg leiar

Ørjan Solvang, oerjan.solvang@nordfjord.toyota.no

Frist: 16. februar 2024

Spørsmål om stillinga:

Ørjan Solvang, Dagleg leiar

Tlf. 90935775, oerjan.solvang@nordfjord.toyota.no

Arild Russenes, Avdelingsleiar Førde

Tlf. 400 65 708, arild.russenes@ttf.no